Нүүр » 'Логлойш. Jatropha podagrica .Ятрофа . Buddha belly plant.' гэсэн үг орсон бичлэгүүд