Нүүр » Амьд байгаль » *Амилсан* цэцэгс

*Амилсан* цэцэгс

October 1, 2015 | Бичсэн: Ц.Энхбаяр |   Ангилал: Амьд байгаль, Дизайн чимэглэл

Нийтлэлийг 1,622 уншсан

Post to Twitter Post to Facebook Post to MySpace

Dancing Girls (Impatiens Bequaertii) verAn Orchid That Looks Like A Ballerina

An Orchid That Looks Like A Ballerina

An orchid that looks remarkably like a tiger

An orchid that looks remarkably like a tiger

Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)

Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)1

Dancing Girls (Impatiens Bequaertii)

Dancing Girls (Impatiens Bequaertii) verDancing Girls (Impatiens Bequaertii) ver1Devil’s Hand

Devil's Hand

Dove Orchid Or Holy Ghost Orchid (Peristeria Elata)

Dove Orchid Or Holy Ghost Orchid (Peristeria Elata) 1Dove Orchid Or Holy Ghost Orchid (Peristeria Elata)

Flying Duck Orchid (Caleana Major)

Flying Duck Orchid (Caleana Major)Flying Duck Orchid (Caleana Major)1

Happy Alien (Calceolaria Uniflora)

Happy Alien (Calceolaria Uniflora) Happy Alien (Calceolaria Uniflora)1

Hooker’s Lips (Psychotria Elata)

Hooker’s Lips (Psychotria Elata)

Laughing Bumble Bee Orchid (Ophrys bomybliflora)

Laughing Bumble Bee Orchid (Ophrys bomybliflora) Laughing Bumble Bee Orchid (Ophrys bomybliflora)1

Monkey Face Orchid (Dracula Simia)

Monkey Face Orchid (Dracula Simia) 1 Monkey Face Orchid (Dracula Simia)

Moth Orchid (Phalaenopsis)

Moth Orchid (Phalaenopsis) Moth Orchid (Phalaenopsis)1Moth Orchid (Phalaenopsis)2

Naked Man Orchid (Orchis Italica)

Naked Man Orchid (Orchis Italica) 1 Naked Man Orchid (Orchis Italica) 2 Naked Man Orchid (Orchis Italica)

Parrot Flower (Impatiens Psittacina)

Parrot Flower (Impatiens Psittacina) 1 Parrot Flower (Impatiens Psittacina)

Snap Dragon Seed Pod (Antirrhinum)

Snap Dragon Seed Pod (Antirrhinum)

Swaddled Babies (Anguloa Uniflora)

Swaddled Babies (Anguloa Uniflora) 1 Swaddled Babies (Anguloa Uniflora)

The Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)

The Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis) 1 The Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)

White Egret Orchid (Habenaria Radiata)

White Egret Orchid (Habenaria Radiata) 1 White Egret Orchid (Habenaria Radiata)

Post to Twitter Post to Facebook Post to MySpace


 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлдээ зураг оруулахыг хүсвэл энд дарна уу.